Strona Główna

Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne –

nie potrafi oddać wyrazu; muzyka jest tworzona dla niewyrażalnego.

/Claude Debussy/

 

Misją Szkoły Muzycznej w Libiążu jest odkrywanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży oraz kształcenie ich tak, by w przyszłości stali się świadomymi i wrażliwymi odbiorcami kultury i sztuki, a także jej twórcami.        

W szkole panuje przyjazna atmosfera. Lekcje nie ograniczają się tylko do nauki gry na instrumencie czy nauki teorii. Staramy się bowiem, by obcowanie z muzyką było dla uczniów wspaniałą przygodą .

Wspieramy rozwój osobowości naszych uczniów oraz pomagamy im w realizacji marzeń. Naszym celem jest również aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne poprzez  organizowanie koncertów i lekcji dla szkół. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć z nami ciekawą przygodę w muzycznym świecie.