O nas

Szkoła Muzyczna I -go stopnia w Libiążu z siedzibą przy ul. Górniczej 3 powstała w 1991 roku, w odpowiedzi na potrzebę kształcenia muzycznego wśród uzdolnionych dzieci i  młodzieży. Jej założycielami byli mgr Anna Kumanek, mgr Jacek Kraszewski oraz Henryk Mrożkiewicz. W zaciszu, z dala od zgiełku i ulicznego gwaru swoje umiejętności muzyczne doskonalą tam ci, którzy odkryli w sobie muzyczny talent. 

Nasza szkoła jako jedna z pierwszych na południu Polski została zarejestrowana początkowo przez Kuratorium Oświaty, a w 2001 roku, gdy powstał  rejestr Artystycznych Szkół Niepublicznych, wpisano ją do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego pod numerem 119/96/.

Do chwili obecnej kontakt ze szkołą miało około 350-ciu uczniów, niektórzy z nich zostali absolwentami, uzyskując dyplom ukończenia PSM I-go stopnia, inni po kilku latach nauki kontynuują tradycje muzykowania w rodzinnym gronie, udzielają się w lokalnym ruchu muzycznym lub wykorzystują nabyte umiejętności w celach komercyjnych. 

W zakresie działalności szkoły, prócz przedmiotów teoretycznych oraz praktycznej nauki gry na instrumencie, jest także tworzenie zespołów i wspieranie działalności koncertowej. Szkoła oprócz swoich uczniów skupia chętną do współpracy młodzież uzdolnioną artystycznie.