Harmonogram konkursu

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Libiąż 2020

pod honorowym patronatem
Burmistrza Libiąża Jacka Latko
oraz
Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi

Odbędzie się w dniach 18-19 stycznia 2020 roku 
w Libiąskim Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1.

Karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty oraz zgodą na publikację wizerunku
należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do 20 XII 2019 r. 
na adres smlibiaz@gmail.com.