Nabór uczniów

PSM I stopnia w Libiążu jest szkołą, w której zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach od podstaw, bez wcześniejszego przygotowania oraz kształci osoby, chcące rozwijać swoje muzyczne umiejętności.

Zapisy do naszej szkoły prowadzone są przez cały rok. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest odbycie przesłuchania wstępnego, polegającego na sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej oraz predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Badanie przydatności jest bezpłatne. Odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza po uzyskaniu zgody dyrektora sekcji. Na tych samych warunkach dopuszcza się przyjęcie kandydata w ciągu roku szkolnego lub przejście ucznia z innej szkoły.

Oferujemy naukę gry na instrumentach klawiszowych – fortepianie i keyboardzie, skrzypcach, instrumentach perkusyjnych, gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, puzonie, saksofonie i trąbce. Uczymy również śpiewu. 

Kształcenie w PSM jest zgodne z profilem państwowych szkół muzycznych, jednak w zależności od upodobań uczniów może być rozszerzony o elementy muzyki rozrywkowej – pop, rock, blues, jazz.

Swoje umiejętności uczniowie prezentują  na koncertach semestralnych. Każdy rok nauki kończy się egzaminem promocyjnym i otrzymaniem świadectwa. Po zrealizowaniu w toku nauczania programu publicznych szkół muzycznych i zdaniu egzaminu dyplomowego uczniowie otrzymują dyplom ukończenia szkoły muzycznej I-go stopnia.

Przygotowujemy również do szkoły muzycznej II – go stopnia oraz na studia muzyczne, realizując program szkoły muzycznej II – go stopnia. 

Oferujemy korepetycje z fortepianu, skrzypiec, kształcenia słuchu – kontakt pod nr tel. 507 135 917.